Nowy port
w Koźlu

Inwestycja, szacowana na 400 mln zł, ma być gigantycznym impulsem dla lokalnej gospodarki, stworzy setki miejsc pracy i zapewni dodatkowe wpływy do budżetu miasta.

Jeden
z największych
w Europie

W przeszłości kozielski port był największym portem na Odrze. Umożliwiał transport rzeczny m.in. węgla, żelaza i kruszywa oraz napędzał gospodarkę regionu.

Nieczynny
i zapomniany

Przez ostatnie ćwierć wieku port leżał odłogiem i nic się w nim nie działo. W tym czasie infrastruktura została kompletnie zniszczona.

Reaktywacja

Kędzierzyn-Koźle wraca jako port na Odrze. W ekspresowym tempie rozpoczynają się prace związane z budową pierwszego z trzech terminali.

500 m niezgody

Prace, które pochłonęły już ponad 50 mln zł, zostały wstrzymane. Los portu zależy od zgody PKP SA na remont i użytkowanie 500 m torów niezbędnych do funkcjonowania inwestycji.

O kkt

O nas

KKT S.A. (KKT) to polski, prywatny operator intermodalnych terminali do składowania i przeładunku towarów sypkich i płynnych. Terminale zarządzane przez KKT znajdują się w porcie w Kędzierzynie-Koźlu.

Działalność KKT koncentruje się na obsłudze, zarządzaniu, a także na rozbudowie i rozwoju terminali oraz infrastruktury w porcie.

Firmą zarządzają menedżerowie z wieloletnim, bogatym doświadczeniem w realizacji dużych, wielofunkcyjnych projektów infrastrukturalnych zarówno na rynku lokalnym, jak i na rynkach międzynarodowych.

Jedynym właścicielem KKT (100% udziałów w Spółce) jest Value Quest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, polski fundusz private equity specjalizujący się w inwestycjach kapitałowych w małe i średnie polskie przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje kapitał pochodzący od polskich inwestorów prywatnych oraz inwestorów instytucjonalnych z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Biznes

Strategia

Inwestycja w budowę terminali składowo-przeładunkowych w Kędzierzynie-Koźlu to strategiczny element krajowego planu rozwoju żeglugi śródlądowej. To także istotny punkt w planie budowy korytarza logistycznego na Odrze realizowanego przez Polskę, Niemcy i Czechy. Zajmując ponad 20 ha powierzchni i dysponując nabrzeżem o długości ponad 3 kilometrów port, na rozwidleniu Odry i Kanału Gliwickiego, jest największym tego typu obiektem w kraju. Projekt KKT ma szansę przywrócić lata świetności zapomnianemu portowi, który jeszcze w latach ’60 i ‘70 był głównym, krajowym ośrodkiem logistycznym w transporcie na kierunkach północ-południe, a także jednym z największych i najszybciej rozwijających się portów przeładunkowych w Europie.

Ogromnym atutem inwestycji, docenianym przez czołowe krajowe i europejskie firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją chemii przemysłowej, jest lokalizacja na przecięciu najważniejszych szlaków transportowych w regionie. O sile projektu świadczyć może również potencjał płynący z otoczenia silnie uprzemysłowionych miast – górnictwo, energetyka, przemysł stalowy, samochodowych i chemiczny. KKT ma szansę stać się nową gospodarczą wizytówką Kędzierzyna-Koźla. Inwestycja, która reaktywując rzeczny transport śródlądowy, stanie się akceleratorem dla kolejnych dużych inwestycji infrastrukturalnych, tworzących setki nowych miejsc pracy i podnoszących gospodarczą atrakcyjność regionu.


Misja

Reaktywacja kozielskiego portu, danie mu drugiego życia i przywrócenie wodnego transportu śródlądowego na Odrze.


Wizja

Stworzenie nowoczesnej, efektywnej i stabilnej firmy, która sukcesywnie będzie rozwijać wszystkie terminale portowe w Kędzierzynie-Koźlu przy wykorzystaniu potencjału transportu śródlądowego.


WARTOŚCI

 • Odpowiedzialny
  rozwój
 • Wzajemny
  szacunek
 • Poszanowanie środowiska
 • Wiarygodność i
  transparentność
 • Partnerstwo i
  zaufanie
 • Tradycja i nowoczesność

Historia

Historia

Historia Portu Koźle sięga końca XVIII wieku, kiedy to w trójkącie Tarnowskie Góry – Królewska Huta (obecny Chorzów) – Gliwice udało się odkryć duże złoża węgla oraz innych kopalin, co doprowadziło do powstania w tym rejonie licznych kopalń oraz zakładów hutniczych. Popyt na surowce z Górnego Śląska zgłaszany przez inne regiony wymagał stworzenia nowych kanałów transportowych.

Na pomysł wybudowania kozielskiego portu wpadł Friedrich Wilhelm von Reden – minister w pruskim rządzie, szczególnie zasłużony dla rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku. Wymyślił on budowę drogi wodnej z Zabrza do Koźla, znanej dziś pod nazwą Kanału Kłodnickiego, jak również port w Koźlu. W rekordowym dla portu roku 1852 przeładowano w nim 100 tysięcy ton towarów, głównie węgla oraz wyrobów hutniczych.

W ostatniej dekadzie XIX wieku port zmienił lokalizację – przeniesiono go o pół kilometra. Zaraz potem, na przełomie XIX i XX wieku, powstały trzy potężne baseny portowe. Sam obiekt dorobił się wówczas miana portu przeładunkowego ściśle związanego z kolejowym węzłem w Kędzierzynie, posiadającym również własną stację kolejową. Szybko okazało się, że rocznie port obsługiwać może nawet 10 tysięcy barek w ciągu roku.

Znaczenie portu w Koźlu zaczęło maleć wraz z ukończeniem w 1939 roku budowy równoległego do Kłodnickiego Kanału Gliwickiego. Podczas II wojny światowej instalacje portowe doznały znaczących szkód, niemiej udało się je odbudować i przywrócić działalność portu.

Po wojnie, gdy tereny portowe przeszły na własność Państwa Polskiego wysyłano stąd do Szczecina węgiel, a w drodze powrotnej transportowano na Śląsk szwedzką rudę żelaza. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, gdy znacznie zmniejszyła się głębokość Odry na jej środkowym odcinku port zaczął przeżywać kryzys, a jego ostateczny upadek nastał po przemianach 1989 roku.

1891
2013
2015
2016
2017
2018
2019

Port rzeczny w Kędzierzynie-Koźlu powstał w latach 1891-1908 i na początku XX wieku był jednym z największych portów śródlądowych w tym rejonie Europy.

Pierwszy basen portowy o długości 500 metrów i szerokości 50 m został wybudowany w latach 1891-1895 podczas kanalizowania Odry na odcinku od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej. Drugi basen o wymiarach 600 x 55 metrów powstał w latach 1900-1903 jako odpowiedź na szybko rosnący wolumen przeładunków. Trzeci z kolei został wybudowany w okresie 1905-1908 i był największy z dotychczasowych: miał 700 m długości i 60 m szerokości. Łączna długość nabrzeży przeładunkowych w Porcie Koźle wynosiła 3185 metrów. Do portu została także doprowadzona linia kolejowa oraz zainstalowane zostały wywrotnice wagonowe do szybkiego załadunku węgla.

W pierwszych latach funkcjonowania port był kluczowym ogniwem przy przeładunku towarów z barek nisko-tonażowych operujących na Kanale Kłodnickim na większe jednostki pływające po Odrze. W Porcie Koźle odbywał się także załadunek węgla dowożonego ze śląskich kopalń.

Lata świetności Portu Koźle przypadały na okres przedwojenny. W latach 1937-1938 w porcie przeładowywano ok 5 mln ton ładunków rocznie w imponującym tempie do 50 barek na dobę i 200 ówczesnych składów kolejowych.

Rozpoczęcie rozmów z władzami Kędzierzyna-Koźla w sprawie możliwości zakupu zaniedbanych przez dekady terenów portowych, na których ma powstać zmodernizowany i rozbudowany port z nowymi terminalami do składowania i przeładunku towarów sypkich oraz płynnych. Inwestycja ma szansę stać się nowym, silnym impulsem rozwojowym dla lokalnej gospodarki.

Powstanie Spółki KKT odpowiedzialnej za kompleksowy nadzór i prowadzenie inwestycji w kozielskim porcie.

Zakończenie prawie dwuletnich negocjacji z Miastem Kędzierzyn-Koźle i dzierżawa terenów portu.

LISTOPAD: podpisanie z Miastem Kędzierzyn-Koźle umowy dzierżawy terenów portowych z opcją późniejszego ich zakupu oraz zawarcie porozumienia pozwalającego na wpięcie nowo powstałej inwestycji w sieć dróg wojewódzkich, którymi w przyszłości będzie transportowana część surowców do nowych terminali przeładunkowych. Trwające kilka lat i zakończone sukcesem ustalenia, w które zaangażowani byli samorządowcy z Kędzierzyna-Koźla oraz przedstawiciele biznesu chemicznego, dają inwestorowi zielone światło do rozpoczęcia wartej około 400 mln zł inwestycji. Rozbudowa portu to szansa dla całego regionu, która docelowo pozwoli na stworzenie 120 nowych miejsc pracy przy obsłudze terminali oraz kilkuset dodatkowych etatów w firmach i administracji współpracujących z portem.

GRUDZIEŃ: KKT rozpoczyna przygotowania do realizacji inwestycji. Jednymi z pierwszych zadań na liście są badania środowiskowe i geotechniczne oraz inwentaryzacja starej, zdewastowanej infrastruktury portowej.

W 2015 roku rozpoczynają się również pierwsze rozmowy z PKP SA, których tematem jest kompleksowy remont torów dojazdowych do nabrzeży kozielskiego portu.

KKT kończy badania środowiskowe i geotechniczne oraz wykonuje całościowe prace studialne związane z reaktywacją, rewitalizacją i remontem nabrzeży. Częścią prac jest pozyskanie z niemieckich archiwów materiałów, które stanowią dokumentację budowy portu z przełomu XIX i XX wieku.

MAJ: w życie wchodzi umowa dzierżawy terenów portowych. KKT rozpoczyna procedurę wyboru projektantów i generalnego wykonawcy, który zbuduje trzy planowane terminale: Terminal Płynnych Produktów Masowych (TPPM), Terminal Sypkich Produktów Masowych i Drobnicy (TSPMiD) oraz Terminal Kontenerowy (TK).

LIPIEC: KKT podpisuje umowę z wybranym generalnym wykonawcą, który zaprojektuje i wybuduje pierwszy z trzech terminali – Terminal Płynnych Produktów Masowych. Rozpoczyna się etap uzyskiwania decyzji i pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

SIERPIEŃ: rozpoczęcie prac projektowych związanych z remontem nabrzeża nr III.

Trwają rozmowy i negocjacje z PKP SA w sprawie podłączenia inwestycji do sieci kolejowej.

KWIECIEŃ – SIERPIEŃ: prace budowlane związane z remontem nabrzeża przy basenie nr  III.

CZERWIEC: KKT, po spełnieniu wszystkich warunków umowy z Miastem Kędzierzyn-Koźle, kupuje tereny portowe.

LIPIEC – WRZESIEŃ: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje decyzję środowiskową dla Terminala Płynnych Produktów Masowych, spółka uzyskuje również pozwolenie na budowę.

WRZESIEŃ: PKP SA w pisemnym oświadczeniu akceptuje treść i warunki umowy dzierżawy oraz remontu torów dojazdowych do portu. Informuje również KKT, że podpisanie umowy będzie możliwe po ostatecznym zatwierdzeniu założeń inwestycji przez zarząd PKP SA.

LISTOPAD: KKT przekazuje generalnemu wykonawcy, firmie KB Pomorze, teren budowy. Prace budowlane przy pierwszym terminalu ruszają zgodnie z założonym harmonogramem.

GRUDZIEŃ: KKT kończy prace projektowe i prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania dla Terminala Kontenerowego. Rozpoczyna się procedura uzyskiwania niezbędnej decyzji środowiskowej dla Terminala Kontenerowego.

Dalsze negocjacje z PKP SA w sprawie połączenia terminala z siecią kolejową, którą transportowana będzie część surowców do portu.

MARZEC: KKT podpisuje z PKP PLK SA umowę dzierżawy ponad dwukilometrowego odcinka torów dojazdowych do TPPM. Jednocześnie w tym samym miesiącu otrzymuje od PKP SA oświadczenie o odstąpieniu od dalszych negocjacji dotyczących pozostałych 500 m torów.

LIPIEC: z powodu braku ostatecznego porozumienia z PKP SA w sprawie dzierżawy ostatniego, 500-metrowego odcinka torów niezbędnego do funkcjonowania inwestycji, KKT zawiesza trwającą budowę terminala TPPM.

PAŹDZIERNIK: uprawomocnienie decyzji środowiskowej dla Terminala Kontenerowego.

KKT składa odwołania i pisma z prośbą o uzasadnienie odstąpienia od podpisania umowy przez PKP SA. Do sierpnia 2019 roku spółka nie otrzymuje żadnej merytorycznej odpowiedzi zarówno z PKP SA jak i z Ministerstwa Infrastruktury.

Rok 2019 to czas poświęcony przez Spółkę w całości na walkę o uruchomienie realizacji TPPM.

KWIECIEŃ: PKP PLK SA wypowiedziała, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, umowę dzierżawy toru dojazdowego i tym samym port Koźle został całkowicie odcięty od sieci kolejowej.

Aktualności

Media o nas

Pokaż mniej Pokaż więcej

Komunikaty

22 czerwca 2021

Komentarz Zarządu KKT na temat działań PKP S.A. mających na celu zablokowanie inwestycji w porcie Kędzierzyn-Koźle

22 czerwca 2021

Wniosek Zarządu PKP S.A. do Agencji Biura Wewnętrznego w sprawie KKT S.A.

22 czerwca 2021

Raport Biura Bezpieczeństwa PKP S.A. dotyczący podmiotu Kędzierzyn-Koźle Terminale S.A.

22 stycznia 2021

KKT otrzymała wynik kontroli przeprowadzanej przez Opolski Urząd Celno-Skarbowy, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrola była przeprowadzana w zakresie podatku od towarów i usług

01 października 2020

„Rozwój polskiej logistyki poprzez inwestycje w terminale przeładunkowe a interes państwa na przykładzie Kędzierzyn-Koźle Terminale.” Raport przygotowany przez Fundację Inicjatyw Bezpieczeństwo Rozwój Energia

29 stycznia 2020

Prokuratura Okręgowa w Opolu umorzyła śledztwo w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy sprzedaży portu spółce KKT.

02 września 2019

KKT złożyła wniosek do UOKiK o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie zawarcia przez PKP SA oraz PKP PLK SA porozumienia, które może mieć na celu stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, poprzez ograniczenie dostępu KKT do rynku usług operatorów logistycznych.

30 sierpnia 2019

KKT otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w której MIiR zwraca się do Ministerstwa Infrastruktury, jako do organu sprawującego nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP, z prośbą o wyjaśnienie przyczyn zmiany decyzji PKP SA i PKP PLK SA dotyczących przyłączenia Portu do sieci kolejowej.

27 sierpnia 2019

KKT zwróciła się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z prośbą o rozpatrzenie sytuacji, w której znalazła się spółka, jak również o podjęcie działań mających na celu usunięcie przeszkód jakie KKT napotyka w związku z przyłączeniem Portu do sieci kolejowej.

26 sierpnia 2019

KKT ponownie zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o interwencję w związku z sytuacją w jakiej znalazła się inwestycja spółki w Porcie Kędzierzyn-Koźle.

12 lipca 2019

KKT otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wskazujące, iż MGMiŻŚ wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do rozszerzenia sieci TEN-T o polskie drogi wodne i porty śródlądowe.

10 lipca 2019

KKT otrzymała pismo z Ministerstwa Infrastruktury (w odpowiedzi na pismo z dnia 30 kwietnia 2019 r.) informujące, iż trwają prace związane z oceną oddziaływania połączenia Portu w Kędzierzynie-Koźlu z linią kolejową na system kolejowy w Polsce.

09 lipca 2019

KKT złożyła wniosek do Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu o podjęcie działań w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu KKT.

21 czerwca 2019

KKT zwróciła się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury p. Jerzego Polaczka o rozpatrzenie sytuacji KKT oraz o podjęcie działań mających na celu usunięcie przeszkód stojących na drodze połączenia Portu z infrastrukturą kolejową.

07 czerwca 2019

KKT zwróciła się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wsparcie działań Europejskiej Federacji Portów Śródlądowych mających na celu wpisanie portu w Kędzierzynie-Koźlu do sieci TEN-T.

30 kwietnia 2019

KKT otrzymała pismo z UTK informujące, iż właściwym organem do rozpatrzenia wniosku z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie zapewnienia przekazania infrastruktury kolejowej PKP SA na rzecz PKP PLK SA jest Minister Infrastruktury.

23 kwietnia 2019

KKT otrzymała od PKP PLK SA pismo rozwiązujące umowę dzierżawy gruntów, torów i rozjazdów z dnia 14 marca 2018 r. PKP PLK SA nie podała przyczyny rozwiązania umowy.

02 kwietnia 2019

KKT złożyła wniosek do Prezesa UTK o zapewnienie przekazania infrastruktury kolejowej należącej do PKP SA na rzecz PKP PLK SA, umożliwiając połączenie przez PKP PLK SA Portu z siecią kolejową.

28 lutego 2019

KKT otrzymała odpowiedź z Biura Strategii PKP PLK SA z informacją, iż właściwą spółką do rozwiązania sprawy jest PKP SA, w związku z czym PKP PLK SA nie jest w stanie skutecznie wesprzeć inicjatywy odbudowy połączenia Portu z siecią kolejową.

28 stycznia 2019

KKT zwróciła się do Prezesa PKP PLK SA z prośbą o pomoc w połączeniu Portu z infrastrukturą kolejową.

21 stycznia 2019

KKT zwróciła się do Sekretarza Stanu w KPRM p. Adama Lipińskiego z prośbą o spotkanie oraz zainteresowanie sprawą uniemożliwiania przez PKP SA kontynuacji przedsięwzięcia odbudowy Portu w Kędzierzynie-Koźlu.

26 listopada 2018

KKT zwróciła się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z prośbą o spotkanie w celu wyjaśnienia domniemanych niejasności i wątpliwości związanych z KKT oraz jej podmiotem dominującym.

23 października 2018

KKT otrzymała pismo z Ministerstwa Infrastruktury z informacją, iż Minister Infrastruktury nie ma wpływu na decyzje Zarządu PKP SA oraz nie posiada środków administracyjnych do wydawania wiążących poleceń PKP SA. Dodatkowo Minister Infrastruktury oznajmił, iż PKP SA prowadzi „rekonesans projektu biznesowego swojego zaangażowania w skali sieci, a docelowy kształt zaangażowania PKP SA będzie możliwy po opracowaniu prac studyjnych”.

22 października 2018

KKT ponownie zwróciła się do PKP SA z wnioskiem o udostępnienie infrastruktury kolejowej w celu zapewnienia połączenia do Portu, powołując się na ustawę o transporcie kolejowym, stanowisko Prezesa UTK z lipca 2017 roku oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie unijnych wytycznych dot. rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

15 października 2018

KKT otrzymała kopię odpowiedzi Ministra Infrastruktury do Prezesa Rady Ministrów stwierdzającą, iż Minister Infrastruktury nie ma wpływu na decyzje Zarządu PKP SA i nie posiada środków administracyjnych do wydawania wiążących poleceń PKP SA.

21 sierpnia 2018

KKT otrzymała kopię pisma Zastępcy Szefa KPRM skierowanego do Ministra Infrastruktury o udzielenie odpowiedzi na pismo KKT skierowane do Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 sierpnia 2019.

14 sierpnia 2018

W związku z brakiem odpowiedzi ze strony PKP SA KKT zwróciła się do Rady Nadzorczej PKP SA z wnioskiem o zaangażowanie Grupy PKP w podłączenie Portu do infrastruktury kolejowej.

13 sierpnia 2018

W związku z brakiem odpowiedzi ze strony PKP SA KKT zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaangażowanie Grupy PKP w podłączenie Portu do infrastruktury kolejowej.

23 maja 2018

KKT ponownie zwróciła się do PKP SA (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu) o wydzierżawienie gruntów, torów i rozjazdów na odcinku ok. 500 m pomiędzy granicą Portu, a terenem wydzierżawionym od PKP PLK SA.

09 maja 2018

KKT podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytową na finansowanie budowy TPPM.

23 kwietnia 2018

KKT wystąpiła do Zarządu PKP SA o prawo do przejazdu kolejowego przez nieruchomość należącą do PKP SA na odcinku ok. 500 m pomiędzy granicą Portu, a terenem wydzierżawionym od PKP PLK SA.

15 marca 2018

KKT otrzymała od PKP SA oświadczenie o odstąpieniu od negocjacji w sprawie dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na połączenie Portu z siecią kolejową. PKP SA nie podała przyczyny swojej decyzji.

14 marca 2018

KKT zawarła z PKP PLK SA umowę dzierżawy gruntów, torów i rozjazdów na części odcinka pomiędzy Portem, a czynną bocznicą kolejową.

22 grudnia 2017

KKT uzyskała w Urzędzie Regulacji Energetyki promesę koncesji na magazynowanie paliw ciekłych.

10 listopada 2017

KKT rozpoczęła prace budowlane na terenie Portu.

17 października 2017

KKT uzyskała pozwolenie na budowę Terminala Płynnych Produktów Masowych wydane przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

13 września 2017

KKT podpisała z Wojewodą Opolskim Deklarację Odrzańską w sprawie rozwoju transportu rzecznego w Polsce.

16 sierpnia 2017

KKT zakończyła remont nabrzeża portowego przy basenie III.

07 sierpnia 2017

KKT uzyskała prawomocną decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

12 czerwca 2017

KKT podpisała z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym umowę zakupu terenu portowego w Kędzierzynie-Koźlu.

12 stycznia 2017

KKT oficjalnie rozpoczęła negocjacje z PKP SA mające na celu połączenie Portu z infrastrukturą kolejową.

19 września 2016

KKT uzyskała decyzję Marszałka Województwa Opolskiego zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną TPPM.

05 września 2016

KKT uzyskała decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego zatwierdzającą dokumentację geologiczno – inżynierską TPPM.

28 lipca 2016

KKT zawarła umowę z generalnym wykonawcą – KB Pomorze – na budowę Terminala Płynnych Produktów Masowych (TPPM) na terenie Portu.

14 czerwca 2016

KKT uzyskała decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego.

17 listopada 2015

KKT podpisała z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym umowę dzierżawy oraz przedwstępną umowę zakupu terenu portowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Pokaż mniej Pokaż więcej