KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

KKT S.A.

Informacje o spółce:

KĘDZIERZYN – KOŹLE TERMINALE S.A.
ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000807136
NIP 1132891781

Kapitał zakładowy: 29.440.700,00 zł w pełni wpłacony.

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

OGŁOSZENIA

 


PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI

V wezwanie Akcjonariuszy_do złożenia akcji_ogłoszenie

 

 


CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI

IV wezwanie Akcjonariuszy_do złożenia akcji_ogłoszenie

 

 


TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI

III wezwanie Akcjonariuszy_do złożenia akcji_ogłoszenie

 

 


DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI

II wezwanie Akcjonariuszy do złożeni akcji_ogłoszenie

 

 


PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI

I wezwanie Akcjonariuszy do złożenia akcji_ogłoszenie

 

 


WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU

Spółka niniejszym informuje o publikacji treści uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2020 r. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 181/2020 (6071)  poz. 47029  w dniu 16 września 2020 r. Treść ogłoszenia w załączeniu.

MSiG_KKT SA_ogłoszenie o warunkowym podwyższeniu kapitału