KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

KKT S.A.

Informacje o spółce:

KĘDZIERZYN – KOŹLE TERMINALE S.A.
ul. Zielna 37 | budynek B, 00-108 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000807136
NIP 1132891781

Kapitał zakładowy: 26.840.700,00 zł w pełni wpłacony.